Sabtu, 27 Desember 2014

Wawasan pengetahuan Hizbullah

admin media  |  at  Sabtu, Desember 27, 2014  |  ,  |  No comments

Wawasan pengetahuan yang diberikan Hizbullah dalam sejumlah hal esensial berbeda dengan wawasan pengetahuan yang diberikan oleh sejumlah partai dab organisasi islam lainnya. Antara lain: 

1. Wawasan pengetahuan  Hizbullah secara umum diberikan kepada seluruh kaum muslim dan tidak hanya diberikan kepada para anggota dan kaum pelajar sebagaimana yang terjadi pada sejumlah gerakan islam, meskipun perhatian ulama tertuju pada mereka yang memiliki pengetahuan cukup tinggi.

2. Wawasan pengetahuan Hizbullah adalah pengetahuan tentang nas islam, sementara wawasan pengetahuan yang diberikan oleh kelompok islam lainnya bisa disebut dengan wawasan tentang penjelasan para ulama dan komentar diseputar islam.

3. Ia adalah wawasan tentang hukum syariat dan keberagaman yang berlandaskan fikih, sementara wawasan yang diberikan oleh sejumlah partai dan organisasi lain bisa disebut sebagai pendidikan tentang konsep-konsep umum dan keagamaan yang berarti pemikiran, politik, dan sosial. Dan ia mengandung sejumlah sejumlah pemikiran diseputar fikih. Adapun fikih itu bukanlah bagian darinya.

4. Ia merupakan wawasan pengetahuan jihad yang mengajarkan pengorbanan dan pencarian syahid. Sementara wawasan pengetahuan kelompok lainnya bisa disebut sebagai wawasan tentang perjuangan konseptual. Jihad bagi Hizbullah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia berlaku bagi semua masyarakatnya. Sementara, kedudukan jihad pada kelompok lainnya bersifat sampingan. Dan mereka sebagai reaksi dari ketiadaan spirit jihad mereka, agar terdorong untuk membuat organisasi perlawanan.

5. Ia adalah wawasan pengetahuan yang terkait dengan spiritual, makrifat, dan tasawuf. Hizbullah juga berusaha membangun spiritual lewat pemikiran dan menunjukkan kehidupan zuhud lewat bebagai bentuk warisan yang menunjukan kemampuannya dalam menjaga dan menghidupkan spiritual umat lewat berbagai bentuk warisan yang menunjukkan kemampuannya dalam menjaga dan menghidupkan spiritual umat lewat pembinaan para ulama yang membidangi dalam masalah akhlak dan marifat, yang tidak lepas dari wirid, zikir, majlis doa, takziah , dan ziarah kepada Rasul, para Imam, Sahabat yang terpilih, dan walinya.

6. Ia adalah wawasan pengetahuan yang mengajarkan tentang pembebasan al-Quds dan ia adalah rangkuman dan nyawa dari seluruh persoalan umat didunia sekaligus sebagai strategu gerakannya menujutegaknya Islam dan hancurnya kekufuran dunia.

7. Wawasan pengetahuan Hizbullah menampakkan Islam dalam bingkai akhlak insani sebagaimana yang dukemukakan oleh Al-Qur’an. Persoalan Islam dan kekufuran pada masa kita ini juga merupakan pesoalan antara kalangan marhunal dan kalangan yang angkuh, antara pihak yang dizalimi dan menzalimi, antara karangan yang kekayaannya dirampas dan pihak perampas, serta antara bangsa yang kebebasannya terenggut dan bangsa perompak. Ia merupakan persoalan nasioanal dan tanah air. Sementara, berbagai partai dan kelompok yang lain hanya membatasi Islam dengan bingkai pemikiran dan akidah.

Itulah wawasan-wawasan serta prinsip-prinsip terpenting konsep Hizbullah dalam memperjuangkan Islam dan itu adalah sebuah konsep perjuangan yang bernuansa ulama, masjid, masyarakat, fikih, dan jihad. Wassalam.


Facebook : GenSyiah
Twitter    : GenSyiah
Youtube   : GenSyiah 

Administrator

Seorang Muslim Syiah Imamiyah Itsna 'Asyariyah: Pecinta Rasulullah Saw dan Ahlulbaitnya dan Pecinta NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ya Aba Abdillah! Hidup Indonesia!

0 komentar:

General

© 2015 Gen Syi'ah. WP Mythemeshop Converted by Bloggertheme9
Blogger Template. Powered by Blogger.